Vítejte na stránkách SDH Ondřejov

SDH Ondřejov

Novinky

15. července 2010

Martina na republice devátá ... velká gratulace

výsledková tabulka...ZDE

29. června 2010

Okresní kolo PS

videa ...ZDE

14. června 2010

Přidáno pár fotek ze soutěžě OLMH

odkaz...ZDE

.:Úvod:.

12.04.2022
SDH Ondřejov
Odkaz na stránky a aktuální informace SDH Ondřejov
Tyto stránky jsou věnovány Sboru dobrovolných hasičů Ondřejova, který se snaží svou činností navázat na předchozí generace. Byl a je určen k ochraně majetku našich spoluobčanů, k všestranné připravenosti, k pohotovému zásahu a k prevenci.

Něco málo z historie:

V roce 1936 byl založen Sbor dobrovolných hasičů obce Ondřejov. Zmínka o tom je i v první kronice psané panem Baštýřem. Nutnost založení sboru byla zřejmá. V každé chalupě byly obrovské zásoby sena a slámy, sloužící ke krmení hospodářských zvířat, a možnost požárů hrozila v každém letním období.
Členem sboru byl, a to platí i v současné době, každý muž starší 15let. Hasiči se stali garantem a organizátorem všech akcí konajících se v obci. Toto platilo i v dobách, kdy různé spolky tzv. Národní fronty byly velmi prosazované. Hasiči si v těchto dobách zachovávali svou tvář a drželi tak vlastně celou obec pohromadě.

© SDH Ondřejov l.p. 2008 - 2022